ภาษา

thzh-CNen

เว็บไซต์การศึกษา

 

ดาวนโหลด 1

ดาวนโหลด

download

 

 

 

tepe

cats

TDC 1024x565

prakarn 60

หน่วยงานใน สพฐ.

http://www.labschools.net/images/labschool_song.bmp

 

Link หน่วยงานสำคัญ

 

เอกสารศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สพป.กทม.(โรงเรียนพระยาประเสริฐฯ)

 แบบฝึกบูรณาการอ่าน และคิดเลข 

  1. แบบฝึกบูรณาการอ่าน และคิดเลข ป.๑ file 9067094731
  2. แบบฝึกบูรณาการอ่าน และคิดเลข ป.๒ -๑ file 9067094731
  3. แบบฝึกบูรณาการอ่าน และคิดเลข ป.๒ -๒ file 9067094731
  4. แบบฝึกบูรณาการอ่าน และคิดเลข ป.๓-๑ file 9067094731
  5. แบบฝึกบูรณาการอ่าน และคิดเลข ป.๔-๑ file 9067094731
  6. แบบฝึกบูรณาการอ่าน และคิดเลข ป.๔-๒ file 9067094731
  7. แบบฝึกบูรณาการอ่าน และคิดเลข ป.๕ file 9067094731
  8. แบบฝึกบูรณาการอ่าน และคิดเลข ป.๖ file 9067094731

powerpoint การสร้างแบบทดสอบอัตนัยวิชาภาษาไทย เพื่อการอ่านและเขียนสื่อสารได้

      1. นโยบายการทดสอบสำหรับครูภาษาไทย file 9067094731    

        2  การสร้างข้อสอบอัตนัยหรือเขียนตอบ PISA  file 9067094731    

        

 

 

แบบคัดกรองนักเรียนอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้

๑.คำสั่งโครงการพัฒนานักเรียนอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้(30ก.ค.50) file 9067094731
๒. แบบคัดกรองความสามารถพื้นฐานทางการอ่านภาษาไทยชุดที่ 2(27ส.ค.57) file 9067094731
๓.แบบคัดกรองความสามารถพื้นฐานทางการอ่านภาษาไทย(5ก.ค.50) file 9067094731
๔ . ปัญหาการอ่านและการเขียนของเด็ก file 9067094731
 
 
ขอเชิญชวนโรงเรียนในสังกัด สพป.กทม. ดาวน์โหลด เพลงเอกลักษณ์ไทย เพื่อเผยแพร่ในโรงเรียน
เอกสารวิชาการประกอบการอบรมกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

วิเคราะห์วัตถุประสงค์การเรียนรู้file 9067094731     การสร้างข้อสอบfile 9067094731       การสอน LNRfile 9067094731

ต้วบ่งชี้กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาไทยชั้นมัธยมศึกษา file 9067094731    ต้วบ่งชี้กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาfile 9067094731

ตัวอย่างชุดคำถามสร้างข้อสอบภาษาไทยfile 9067094731   การอ่านแบบPISA(สพป กทม).pptx file 9067094731    การอ่านแบบPISA(สพป กทม).pdffile 9067094731

พจนานุกรมคำใหม่เล่ม๑(ฉบับราชบัณฑิตยสถาน)file 9067094731    พจนานุกรมคำใหม่เล่ม๑ file 9067094731    พจนานุกรมคำใหม่เล่ม๒file 9067094731    พจนานุกรมคำใหม่เล่ม๓ file 9067094731    ศัพท์วิชาการfile 9067094731

     โรงเรียนในฐานะศูนย์ พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร  จัดอบรมการทำข้อสอบตามมาตรฐานและตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระหว่าวันที่ 24-25 พฤษภาคม 2557

คลิ๊กดาวน์โหลดเอกสารประกอบการอบรมfile 9067094731

1. ข้อสอบPisaระดับ

2. คู่มือนิยามความสามารถด้านภาษา

3. เครื่องมือคัดกรองการอ่านเขียน สพป. กทม.

4. ตบช ไทย

5. แนวการอ่านเพื่อการเรียนรู้PISA

6. ประกาศ สพฐ.ยกระดับคุรภาพนักเรียน 2557

. ประกาศ ศธ. มาตรการเร่งรัดอ่านรู้เรื่อง

 

 

เอกสารการแข่งขันทักษะทางวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ ๖๑

๑. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประกวด / แข่งขันศักยภาพด้านวิชาการของนักเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๔ ระดับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร (ฉบับปรับปรุงแล้ว)

๒. เกณฑ์การให้คะแนนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

๓.ใบสมัครเข้าแข่งขันทางวิชาการภาษาไทย

๔.บทหลักและบทเลือกในการประกวดกิจกรรมอาขยานทำนองเสนาะ

๕.รายชื่อนักเรียนเข้าร่วมการประกวดแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๑  ปีการศึกษา ๒๕๕๔

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยศูนย์วิชาการภาษาไทย เลือกดาวน์โหลดตามกิจกรรมที่สมัครเข้าแข่งขัน (เป็นไฟล์ PDF)

อ่านจับใจความ เรียงความคัดลายมือ สุนทรพจน์ ท่องอาขยาน แต่งบทร้อยกรอง

หนังสือเล่มเล็ก

 

 ๖.ผลการประกวด/แข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย แต่ละรายการ ( Update 23/12/2554)

ผลอ่านออกเสียงจับใจความ ผลท่องอาขยาน ผลเรียงความคัดลายมือ ผลสุนทรพจน์ ผลแต่งบทร้อยกรอง ผลหนังสือเล่มเล็ก

 

 

 

 

Share

Site Map

ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง

ระบบสารสนเทศ

btn car

btn bookmeeting

btn be

 btn ict

สถิติการเข้าชม

Today20
Yesterday835
Week855
Month3929
All252257

Currently are 7 guests and no members online

เผยแพร่ผลงานนักเรียน

btn prayatv1

btn prayatv2

btn prayatv3

banner01

ปกโครงงานอาชพ ยอ

 Krongan

ปก แปรรป

คณตศาสตรเจมส

ปกนำพรก