ติดต่อเรา

ข้อมูลทั่วไปของโรงเรียน
ที่อยู่   497  ซอยลาดพร้าว 94 (ปัญจมิตร)  แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพ ฯ 10310
โทรศัพท์  02-539-8197  ,  02-538-1937
โทรสาร  02-314-7401
Email  contact@prayaprasert.ac.th  , prayaprasert@hotmail.com
Website : http://www.prayaprasert.ac.th
Facebook :  http://www.facebook.com/PRAYAPRASERTPPS
แผนที่ของโรงเรียน
Facebook Fanpage
^