ข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้าง

การเสนอยื่นซองประมูลผู้รับจ้างประกอบอาหารกลางวัน ปีการศึกษา 2563
การเสนอยื่นซองประมูลผู้รับจ้างประกอบอาหารกลางวัน ปีการศึกษา 2563

12 มิ.ย. 2563 0 25

ด้วยโรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี) มีความประสงค์จะทำการประมูลผู้รับจ้างประกอบอาหารกลางวัน (ปรุงสำเร็จ) ดังรายละเอียดนี้ ประกาศ

การประกวดราคาซื้อประกันอุบัติเหตุนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
การประกวดราคาซื้อประกันอุบัติเหตุนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

29 พ.ค. 2563 0 40

โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี) มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อประกันอุบัติเหตุนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศประกวดราคา เอกสารการประกวดราคา ขอบเขตและคุณสมบัติของงานซื้อ (TOR)

1
^