บุคลากรโรงเรียน

คณะครูพิเศษและครูชาวต่างประเทศ

 • thumbnail

  Mr.Ian Stuart Jones

  English Teacher MEP Prathom 1

 • thumbnail

  Mr. Jonathan David French

  English Teacher MEP Prathom 5-6

 • thumbnail

  Miss Kristine Egmin Caroy

  English Teacher (EC Kindergarten 1 - 3 and Prathom 1 and 2)

 • thumbnail

  Miss Ana D. Gabaran

  Mathmatics and Health MEP Teacher

 • thumbnail

  Mr. Luis IV PacatangPichon

  Science MEP Teacher

 • thumbnail

  Miss July Cristine Piala Quiban

  MEP Teacher Kindergarten 2

 • thumbnail

  Miss Djoanna Marie Anastacio Gregorio

  MEP Teacher Kidergarten 3

 • thumbnail

  Mr. Cliff Ryan Gustilo Yanong

  MEP Mathematics and Health Teacher

 • thumbnail

  Mr. James Natinga Padayhag

  MEP English Teacher

 • thumbnail

  Miss Deny Lane Graida Canon

  MEP Mathematics and Health Teacher

 • thumbnail

  Mr.Romanie Amiel Abuyog

  English Conversation Teacher

 • thumbnail

  Miss Jasmin Rillera Segundo

  English Conversation Teacher

 • thumbnail

  Mr.Jorg Zwiebler

  MEP English and Science Teacher

^