บุคลากรโรงเรียน

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

 • thumbnail

  นายพิพรรธ ไกรวัฒนพงศ์

  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

 • thumbnail

  นายธีระวัฒน์ ดอนอินอาจ

  รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

 • thumbnail

  นายพีรวัฒน์ มักสัน

  ครูอัตราจ้าง

 • thumbnail

  นายชญานนท์ โพธิจันทร์

  ครูอัตราจ้าง

 • thumbnail

  นางสาวธิติสุดา ปักกาเวสา

  ครูผู้ช่วย

 • thumbnail

  นายสาธิต โคตรสงคราม

  เลขานุการกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

^