บุคลากรโรงเรียน

คณะครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

 • thumbnail

  - ว่าง -

  หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

 • thumbnail

  นางยุพาพัชญ์ พรสุมามาลย์

  รองหัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

 • thumbnail

  นางสาวดวงเดือน ศรีอินทร์

  ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1

 • thumbnail

  นางยุพาพัชญ์ พรสุมามาลย์

  ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/2

 • thumbnail

  นางสาวธนพร วรบุตร

  ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/3

 • thumbnail

  นางปุณยนุช วงค์ศรี

  ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/4

 • thumbnail

  นางชุติมา ทิพวาที

  ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/5 (MEP)

 • thumbnail

  นางสาวอภิญญา จันทมิฬ

  ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/6 (MEP)

 • thumbnail

  นางสาวหรรษา รอดนิตย์

  ครูพิเศษ

 • thumbnail

  นายธนพล ตันตระกูล

  ครูพิเศษ

 • thumbnail

  ว่าที่ ร.ต.หญิง จิราภรณ์ โอภาสภาณุเมศ

  ครูพิเศษ

^