รายละเอียดของ บุคลากร

thumbnail

ชื่อ นามสกุลสิบโทณัฐดนัย สว่างเรืองฤทธิ์

กลุ่มบุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ตำแหน่งครูผู้ช่วย

รายละเอียด

ที่อยู่

โทรศัพท์

อีเมล

^