รายละเอียดของ บุคลากร

thumbnail

ชื่อ นามสกุลนายพิพรรธ ไกรวัฒนพงศ์

กลุ่มบุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

ตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

รายละเอียด

ที่อยู่

โทรศัพท์

อีเมล

^