รายละเอียดของ บุคลากร

thumbnail

ชื่อ นามสกุลนายเส็ง บุดดา

กลุ่มบุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

ตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

รายละเอียด

ที่อยู่

โทรศัพท์

อีเมล

^