รายละเอียดของ บุคลากร

thumbnail

ชื่อ นามสกุลนายวรเดช สังวาลย์น้อย

กลุ่มบุคลากรกลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ตำแหน่งหัวหน้างานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (งานสภานักเรียน , งานปกครองนักเรียน , งานประชาธิปไตยในโรงเรียน)

รายละเอียด

ที่อยู่

โทรศัพท์

อีเมล

^