ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้างวิชาเอกปฐมวัย

ด้วยโรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี) ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้าง วิชาเอก การศึกษาปฐมวัย โดยมีรายละเอียดในเอกสารแนบนี้file 9067094731

 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

^