รายละเอียดของ บุคลากร

thumbnail

ชื่อ นามสกุลนางสาวภัทธรินทร์ นิลสระคู

กลุ่มบุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ตำแหน่งครูอัตราจ้าง

รายละเอียด

ที่อยู่

โทรศัพท์

อีเมล

^